Titre de l'article de blog
Sous-titre
14 maart, 2017 door
Titre de l'article de blog
CEKA BELGIUM s.a / n.v, (old) Camille Caudron

The Rising by Gotessons

The Rising is a new floor screen that makes sense in today’s activity-based workplaces. The height, from lowest to highest, is fully adjustable and the upper screen is made of the highest sound absorbing material. (video

http://www.cekabelgium.be/website/image/ir.attachment/13739_43dd6d2/datas

De Rising is een nieuwe vloer scherm dat in de hedendaagse werkplekken een interessante oplossing biedt. De hoogte is volledig instelbaar en het bovenste scherm bestaat uit de hoogste geluidsabsorberende materiaal.

Panthera

Ray Carter a conçu une nouvelle ligne de chaises avec cette même obsession d'assise idéale : Panthera. La nouvelle famille de produits du portefeuille Grammer Office a l'essence d'un fauteuil ergonomique : un dossier haut, bien profilé qui soutient le dos de l'utilisateur, un siège large et confortable qui aide l'utilisateur à adopter la position la plus adéquate et le choix de trois technologies avancées qui assurent une assise dynamique. Cela signifie que chaque utilisateur peut régler sa chaise conformément à sa morphologie. Comme toujours, les designs de Ray Carter se caractérisent non seulement par leur fonctionnalité mais aussi par leur aspect saisissant. L'élément le plus accrocheur de la conception de la nouvelle ligne est la couture sur le dossier et le siège. Panthera maintient un équilibre idéal entre esthétique et fonctionnalité grâce à la technologie 'glide-tec'.

http://www.cekabelgium.be/website/image/ir.attachment/13798_6502fe0/datas

Ray Carter heeft een nieuwe lijn van stoelen met dezelfde obsessie: de ideaal zit te ontwerpen. De nieuwe familie van Grammer Office portfolio producten heeft de essentie van ergonomische stoelen: een hoge rug, een profiel die de rug van de gebruiker steunt. Dit betekent dat elke gebruiker de stoel kan aanpassen aan zijn eigen morfologie. Zoals altijd, zijn Ray Carter's ontwerpen niet alleen gekenmerkt door zijn functionaliteit, maar ook door hun opvallende verschijning. De meest in het oog springende element van het ontwerp van de nieuwe lijn zijn de stiksels op de rug en de zitting. Panthera onderhoudt een perfecte balans tussen esthetiek en functionaliteit door de 'glide-tec' technologie. 

25 ans : l'Âge de raison

Nous n'étions pas en retard, mais à l'occasion de ses 25 ans, CEKA Belgium se digitalise un peu plus. Grâce à sa solution digitale, CEKA Belgium cogère commandes et logistique avec ses partenaires pour mieux servir ses prospects et clients !

http://www.cekabelgium.be/website/image/ir.attachment/13780_3978111/datas


25 jaar: het tijdperk van de Wijsheid

We waren niet te laat, maar ter gelegenheid van haar 25ste verjaardag, digitaliseert CEKA Belgium zich een beetje meer. Via deze digitale oplossing co-beheren we bestellingen en logistiek met partners om onze klanten beter te bedienen!

Titre de l'article de blog
CEKA BELGIUM s.a / n.v, (old) Camille Caudron 14 maart, 2017
Deel deze post